Biuletyn

Organizator: MKS Metalowiec Łódź

Miejsce i termin: Chechło Drugie, 18.06.2022 r.

Celem zawodów jest

- upamiętnienie pierwszych zawodów na orientację przeprowadzonych w Polsce,

- doskonalenie umiejętności orientacji za pomocą „starej” mapy i odnajdywanie w terenie elementów, które nie uległy dezaktualizacji,

- rozwój zainteresowań historią orientacji sportowej w Polsce,

- poznanie sposobów przeprowadzania i organizacji zawodów w początkowym okresie rozwoju orienteeringu w Polsce,

- przedstawienie rozwoju kartografii sportowej oraz ukazanie problemów związanych z wykonaniem i drukiem pierwszych w Polsce map do biegu na orientację.

Mapy: W zawodach wykorzystana będzie mapa bez godła wydana w marcu 1973 r. przez KInO PTTK Łódź w skali 1:20000, a także mapa Chechło w skali 1:10000 nr w PZOS 2002-39-994-ŁDZ, którą w maju 2002 r. wykonał Włodzimierz Dyzio oraz mapa Chechło S14 w skali 1:10000 z 2016 r. nr w PZOS 2016-094-2329-ŁDZ autorstwa Piotra Krempińskiego.

Przebieg zawodów: Zawodnicy korzystają z trzech map, na których zaznaczono lokalizację punktów kontrolnych (PK). Punkty zaznaczone na mapie 1 oznaczone są w terenie za pomocą znacznika umieszczonego na drzewie. Potwierdzenie dotarcia do PK należy dokonać na karcie startowej za pomocą kredki zawieszonej przy znaczniku. Na punktach zaznaczonych na mapie 2 ustawione będą lampiony z perforatorem za pomocą którego na karcie startowej należy potwierdzić dotarcie do PK. Na punktach przedstawionych na mapie 3 ustawione będą lampiony z możliwością elektronicznego potwierdzenia obecności na PK za pomocą chipów SI.

Centrum zawodów: parking leśny przy Chechle Drugim.

Współrzędne N: 51.628989, E: 19.287726

Biuro zawodów: w centrum, czynne od 9:30

Start: interwałowy od godz. 11:00. Dojście na start od centrum ok. 500 m

Meta: w Centrum zawodów

Kategorie: Open A – trasa 1 – 7,5 km, Open B – trasa 2 – 6,2 km, Open C – 5,2 km

Zgłoszenia: przez arkusz zgłoszeń na stronie PZOS do 11.06.2022 r. Po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania materiałów startowych.

Opłaty startowe: 20zł od osoby płatne w biurze zawodów.

Budowa tras i sędzia główny: Piotr Wierciński

Sposób potwierdzania PK: na kartach startowych oraz za pomocą chipów SI.

Chechło centrum.jpg

Lokalizacja centrum zawodów