Regulamin zawodów

Organizator: MKS Metalowiec Łódź

Miejsce i termin: Nakielnica, 13.06.2021 r.

Celem zawodów jest

- doskonalenie umiejętności orientacji za pomocą „starej” mapy i odnajdywanie w terenie elementów, które nie uległy dezaktualizacji,

- rozwój zainteresowań historią orientacji sportowej w Polsce,

- poznanie sposobów przeprowadzania i organizacji zawodów w początkowym okresie rozwoju orienteeringu w Polsce,

- przedstawienie rozwoju kartografii sportowej oraz ukazanie problemów związanych z wykonaniem i drukiem pierwszych w Polsce map do biegu na orientację.

Mapa: Mapa Nakielnica w skali 1:20000 wykonana została przez Henryka Buchelta w 1980 roku. Zarejestrowano ją w Centralnej Komisji Imprez na Orientację pod numerem 1980-01-55-LD. Jest to kolejna po mapie Ustronie barwna mapa wykreślona osobiście przez Henryka Buchelta. Wydrukowana została przez Wojskowe Zakłady Graficzne.

Centrum zawodów: rozwidlenie drogi leśnej przy skraju lasu. GPS: 51,86075525, 19,27265707

Biuro zawodów: w centrum, czynne od 10:00

Start: od godz. 11:00

Kategorie: Open A – 6,0km, Open B – 4,8km.

Zgłoszenia: https://forms.gle/JZSBBx5ubhfmU2eQ8

Termin zgłoszeń: do 7.06.2021 r., po terminie zgłoszenia będą przyjmowane tylko do wyczerpania materiałów startowych.

Opłaty startowe: Wpisowe 10 zł od osoby płatne w biurze zawodów.

Budowa tras i sędzia główny: Piotr Wierciński

Potwierdzanie PK na kartach startowych.

Strona zawodów: https://bnometalowiec.wixsite.com/retro Wszyscy uczestnicy proszeni są o przestrzeganie podczas zawodów obowiązujących przepisów epidemicznych. W centrum zawodów obowiązywać będzie zachowanie bezpiecznych odległości i noszenie własnych maseczek. Stanowisko biura zawodów zabezpieczone będzie w dodatkowe środki do dezynfekcji rąk.

Zawodnicy startują pojedynczo. Opisy punktów wyłącznie na mapach.

Tradycyjna forma zakończenia imprezy nie jest przewidywana. Wyniki imprezy opublikowane będą w Internecie na stronie organizatora.