Zgłoszenia:                           Kategorie sportowe zgłaszają się przez arkusz zgłoszeniowy na stronie                                                   PZOS do 15.03.2020 r. godz. 24.00

                                               Kategoria OPEN wysyła zgłoszenia na adres e-mail: piotrwiercinski@wp.pl

                                               Zgłoszenie po terminie będą przyjmowane tylko do wyczerpania                                                                         przygotowanych map.

Opłaty:                                  Wpisowe 15 zł                                  

                                              Wypożyczenie karty SI 3 zł. Zgubienie wypożyczonej karty SI 120 zł.