Zgłoszenia: Przez arkusz zgłoszeniowy na stronie PZOS do 14.03.2021 r. W przypadku problemów adres e-mail: piotrwiercinski@wp.pl

Zgłoszenie po terminie będą przyjmowane tylko do wyczerpania przygotowanych map.