Uwaga !

Biuro zawodów przeniesione do lasu  w Wiśniowej Górze przy ul. Borowej
w pobliżu skrzyżowania
z ul. Sosnową.
GPS
N: 51.708464,
E: 19.631159.
W pobliżu tego miejsca zlokalizowana będzie meta. Start ok. 200m od mety, dojście
ul. Borową w kierunku południowym.

Regulamin

Organizator: MKS „Metalowiec” Łódź, ul. Jachowicza 1

Termin: 20 marca 2021r.

Miejsce: Wiśniowa Góra, gm. Andrespol

Czynne w od godz. 9:00

Mapa: Wiśniowa Góra, skala 1:10000, autor Jarosław Bartczak, marzec 2019 r.

Zespół organizatorów: Kierownik zawodów – Irena Wiercińska

Sędzia główny – Anna Wiercińska

Budowniczy tras – Piotr Wierciński

SI – Marcin Fastyn

Forma zawodów: dzienne, indywidualne, klasyczne, R:0,8

Uczestnictwo: W zawodach mogą uczestniczyć osoby posiadające licencję zawodniczą Polskiego Związku Orientacji Sportowej

Kategorie: K10, K12, K14, K16, K18, K21, K35, K40, K45, K50, K55, K60,

M10, M12, M14, M16, M18, M21, M35, M40, M45, M50, M55, M60

oraz OPEN i KM10R /rodzinna/ – dziecko z opiekunem. W przypadku małej liczby zgłoszeń kategorie będą połączone.

Zgłoszenia: Przez arkusz zgłoszeniowy na stronie PZOS do 14.03.2021 r. W przypadku problemów adres e-mail: piotrwiercinski@wp.pl

Zgłoszenie po terminie będą przyjmowane tylko do wyczerpania przygotowanych map.

Opłaty: Wpisowe 15 zł

Start: Interwałowy od godz. 11:00 w pobliżu skrzyżowania ul. Borowej i ul. Kolorowej.

Zakończenie zawodów: godz. 14:00

Potwierdzanie PK: W zawodach zostanie użyty elektroniczny system potwierdzania punktów Sport Ident. Istnieje możliwość wypożyczenia chipa SI od organizatora.

Parkowanie przy GOK w Wiśniowej Górze i na okolicznych uliczkach.

W związku z sytuacją epidemiczną nie przewidujemy tradycyjnego zakończenia zawodów. Ze względu na konieczność zachowania warunków bezpieczeństwa wynikających z zagrożeń wywołanych przez COVID-19 bardzo prosimy o ograniczenie do absolutnego minimum dokonywania formalności w biurze zawodów. Zawodnicy po pokonaniu trasy i sczytaniu cheepa proszeni są o udanie się do samochodów i opuszczenie centrum zawodów. W centrum nie będzie szatni dla zawodników. Wyniki zawodów umieszczone będą w Internecie. Zawodnicy na mecie mogą pobrać wodę i batonik.

Ze względu na ograniczenia związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi COVID-19 wszyscy zawodnicy zobowiązani są do ścisłego stosowania się zleceń i rozporządzeń Ministra Zdrowia i Ministra Sportu obowiązujących w dniu rozegrania zawodów. Ze względu na troskę o zdrowie i życie wszystkich uczestników zawodów organizatorzy proszą o zaniechanie uczestnictwa w zawodach wszystkich, u których w dniu zawodów występować będzie podwyższona temperatura ciała i których samopoczucie może wskazywać na jakiekolwiek infekcje dróg oddechowych, a także tych zawodników którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z osobami zarażonymi koronawirusem bądź przebywającymi na kwarantannie. Do momentu rozpoczęcia rozgrzewki przed startem i od chwili przybiegnięcia na metę, zawodnicy mają obowiązek włożenia maseczek zakrywających usta i nos.